Warto przetwarzać dane w chmurze:
8 policzalnych powodów, dla których firmy migrują się do chmury

Rosnące znaczenie technologii cloud dla biznesu jest stałym trendem w skali globalnej

Do 2026 roku udział nakładów na chmurę publiczną
w całym obszarze IT wzrośnie z obecnych 17% do 45%!

Prezentujemy raport, który zawiera powody i najnowsze dane liczbowe które sprawiły że chmura obliczeniowa cieszy się taką popularnością.
Materiał opracowaliśmy na podstawie badań uznanych instytutów badawczych i największego na świecie dostawcy usług chmurowych, firmę Amazon Web Services.


Dokument prezentuje dane dotyczące m.in.:

  • bezpieczeństwa IT,
  • kosztów i optymalizacji kosztowej,
  • odporności operacyjnej i ciągłości działania,
  • zdolność do wprowadzania innowacji firmy i produktywność zespołów IT,
  • analizy i pełnego wykorzystania danych gromadzonych w organizacji.

Raport kończymy Case Study dotyczącym jednej z największych migracji w Europie, którą realizujemy dla globalnej korporacji.

Liczby nie kłamią. Zapraszamy do pobrania raportu i weryfikacji wymiernych korzyści, jakie oferuje chmura obliczeniowa.