Dziękujemy za wypełnienie formularza. Otrzymaliśmy Twoje zgłoszenie.


Liczba miejsc jest na AWS Migration Roadshow jest ograniczona - o możliwości udziału w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W najbliższym czasie otrzymasz wiadomość od AWS z informacją o akceptacji zgłoszenia oraz niezbędne szczegóły dot. przebiegu wydarzenia.