Pierwszy krok w chmurach - czy to się opłaca?

Poznaj narzędzia, które pomogą ocenić opłacalność Twojej migracji do chmury - MRA i Business Case.

Migracja do chmury staje się coraz częstszą strategią modernizacji i optymalizacji procesów IT w firmach. Decydują się na nią nie tylko wielkie przedsiębiorstwa, ale również małe i średnie organizacje, które otwierają się na innowacje i skalowanie swoich działań.

Migracja to potencjalne korzyści - większa wydajność pracy i mniejsza awaryjność środowiska. Wiąże się jednak z licznymi obawami. Najczęściej podnoszone to efektywność procesu i jego przebieg. Wątpliwości budzi również czas, jaki trzeba przeznaczyć na migrację. Analiza obecnego środowiska, weryfikacja kosztów przyszłej infrastruktury oraz rzetelna strategia migracyjna opracowane na etapie planowania, przyczyniają się do sprawniejszego przebiegu procedury. Pozwalają uniknąć nieprzewidzianych okoliczności i sprawić, by transformacja chmurowa przebiegła zgodnie z założeniami, a w efekcie przyniosła estymowane korzyści finansowe.  

Powody migrowania do chmury

Redukcja kosztów przeznaczonych na infrastrukturę i środowisko IT to jeden z trzech głównych powodów, dla których firmy migrują się do chmur. Jako dwa pozostałe najczęściej wskazuje się: bezpieczeństwo i ochronę danych oraz możliwość przeprowadzenia modernizacji.

Proces migracji jest świetną okazją do do sprawdzenia działających systemów i aplikacji oraz ich modernizacji. Nie da się w pełni wyeliminować awaryjności, ale można sprowadzić jej poziom niemalże do zera. Modernizację można przeprowadzić w trakcie migracji, jak i po przeniesieniu całego środowiska do chmury.
Istnieje kilka sposobów migracji – a ten właściwy wybiera się zależnie od oczekiwań i potrzeb klienta.

Sposoby migrowania do chmury:

 • Rehost – aplikacja zostaje przeniesienia do chmury w modelu wirtualnych maszyn; 
 • Retire – aplikacja przeznaczona jest do likwidacji i na jej miejsce powinno się wdrożyć nową;
 • Replace – aplikacja powinna zostać zamieniona na nową, najlepiej w modelu SaaS;
 • Reenvision –aplikacja jest skierowana do przeprojektowania w całości lub częściowo, aby wykorzystywać platformy i API dostępne w chmurze;
 • Retain – aplikacja nie może zostać przeniesiona do chmury. Musi pozostać w data center.

Obawy związane z migracją

Obawy wynikają z niewiedzy lub braku kompleksowego know-how. Wśród nich może być poczucie utraty kontroli w przypadku rezygnacji z tradycyjnego modelu utrzymania infrastruktury. Część osób uważa, że serwery typu in-house gwarantują najwyższą ochronę. Cyberprzestępcy stosują jednak coraz bardziej wyrafinowane sztuczki, by włamać się na firmowe serwery. Odparcie ataków wymaga stałych inwestycji na rozbudowę, bezpieczeństwo i utrzymanie Data Center. Migracja do chmury przenosi znaczną część odpowiedzialności na providera i gwarantuje nowoczesne zabezpieczenia, które skutecznie chronią zmigrowane dane. Provider gwarantuje także 24-godzinne wsparcie techniczne i dostępność usług bez przestojów.

Również kwestia zwolnień pracowników działu IT odpowiedzialnych za dotychczasowe utrzymanie lokalnej infrastruktury budzi zaniepokojenie. W przypadku migracji do chmury pewne obowiązki nadal pozostają po stronie przedsiębiorcy. Jasno określa je tzw. zasada współdzielonej odpowiedzialności, czyli stworzony przez AWS podział obowiązków, przypadających klientowi i dostawcy. Ponadto w erze cyfrowej zawsze potrzebna będzie pomoc, wiedza i umiejętności specjalistów IT. Nic nie wskazuje na to, żeby zabrakło dla nich zajęć.

Niepewność powodują też koszty migracji i utrzymania nowej infrastruktury. Badania wykazują, że firmy przeznaczają coraz większe kwoty na utrzymanie środowiska chmurowego. Jednocześnie generują coraz większe oszczędności w porównaniu do tradycyjnego środowiska IT. Można więc stwierdzić, że rozwiązania chmurowe są tańsze, zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa, a dodatkowo przyśpieszają wdrażanie innowacji.

Model opłacania usług chmurowych może wydawać się skomplikowany. W rzeczywistości jest to elastyczna subskrypcja rozliczana za zużyte zasoby. Kluczowe okazuje się, by tak dobrać i skonfigurować usługi, żeby nie przepłacać. Warto w tym celu zaangażować certyfikowanego Partnera chmurowego. Zdobyte przez niego doświadczenie i skrupulatny wywiad z przedsiębiorcą, pozwalają wspólnie dopasować model rozliczenia i usługi chmurowe do rodzaju biznesu, potrzeb i oczekiwań.

Jak sprawdzić, czy chmura będzie dobra dla Twojego biznesu?

Migracja do chmury będzie korzystna, gdy zostanie przeprowadzona w sposób przemyślany i planowy. Temu właśnie służy MRA i Business Case przygotowywane przed migracją. 

MRA, czyli Migration Readiness Assessment to ewaluacja gotowości organizacji do transformacji. Identyfikowane i analizowane są ryzyka oraz nadawane im priorytety. Przez to można się na nie przygotować, przyspieszyć proces i obniżyć jego koszty. MRA pozwala na sprawdzenie sześciu perspektyw i odpowiada na kluczowe pytania związane z migracją. 

Te perspektywy to:

 • Biznes - czy transformacja poprawi wyniki biznesowe;
 • Ludzie - jakie będą role pracowników i ich kompetencje po migracji;
 • Zarządzanie - jak zarządzać nowymi inicjatywami, aby zmaksymalizować ich efekt i zminimalizować ryzyko;
 • Platforma - jakie rozwiązania technologiczne i architektoniczne wdrożyć, by skorelować je z celami biznesowymi;
 • Bezpieczeństwo - taka organizacja danych i aplikacji, by zapewnić do nich dostęp z uwzględnieniem standardów bezpieczeństwa firmy, rozporządzeń prawnych i dobrych praktyk;
 • Operacje - jak ułożyć i monitorować model operacyjny, aby zwiększyć efektywność kosztową chmury. 


Obszary organizacji analizowane w MRA


Drugim narzędziem, które pomaga w przygotowaniu migracji jest Business Case. To raport, który podsumowuje i porównuje koszt całkowity chmury względem własnej serwerowni. Wskazuje możliwe ryzyka i kroki, które trzeba podjąć, żeby uniknąć niepowodzeń. 

Trudno porównać Data Center i chmurę 1:1. To nie tylko zestawienie wydatków ponoszonych na utrzymanie własnej serwerowni wraz prądem, zabezpieczeniami itp. versus koszt migracji i utrzymania przyszłej infrastruktury. Dla uzyskania informacji o potencjalnych oszczędnościach należy przygotować rzetelny Business Case, który dodatkowo zawiera: wybór właściwego planu uwzględniającego potrzeby organizacji i zalecane modernizacje pozwalające na optymalizację środowiska wraz z wartościami biznesowymi, takimi jak wydajność pracowników, niezawodność środowiska czy wzrost elastyczności biznesu. To także analiza ryzyk i sposobów wyjścia im naprzeciw dla lepszego oszacowania kosztów związanych z migracją i estymowania planowanych inwestycji. 

Te dwa narzędzia pozwalają zweryfikować opłacalność chmury dla danego przedsiębiorstwa i opracować plan migracji, który zminimalizuje zagrożenia i nieoczekiwane komplikacje. 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat obliczania kosztów migracji i porównywania ich z dotychczasowym modelem funkcjonowania, obejrzyj nasz webinar “Jak obliczyć koszty migracji?” Posłuchasz więcej na temat opisanych wyżej narzędzi oraz dowiesz się, czy Twojej firmie opłaca się migrować do chmury. Webinar jest bezpłatny. To poradnik - esencja wiedzy na temat analizy kosztów związanych z transformacją chmurową. Jeżeli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami za pomocą formularza. Chętnie udzielimy Ci wsparcia.

Migracja do chmury to proces kosztowny i czasochłonny. Odpowiednio zaplanowana pozwoli zoptymalizować wszelkie nakłady. Opisane wcześniej narzędzia, to punkt wyjścia do transformacji. Dzięki nim migracja przebiega znacznie sprawniej. W Chaos Gears wierzymy, że w trakcie jej realizacji równie ważni są ludzie, procesy i technologia. Uwzględnienie tych aspektów usprawnia migrację. Wykorzystujemy nie tylko przewodnik Cloud Adoption Framework, ale również nasze doświadczenie zdobyte podczas projektów transformacyjnych i indywidualne podejście do klienta, co wpływa na sprawność i dynamikę procesu. Jako Consulting Partner możemy ubiegać się o dodatkowe wsparcie techniczne i finansowe w ramach programów partnerskich oferowanych przez AWS. Dlatego współpraca z nami przyniesie Ci dużo więcej niż modernizację i oszczędności. To również znacznie szybszy rozwój technologiczny.

Raz jeszcze zachęcamy do obejrzenia naszego webinaru i sprawdzenia, od czego zacząć, by transformacja Twojej organizacji była efektywna.

Obejrzyj webinar na temat obliczania kosztów migracji do chmury