Cybersecurity & Compliance

Identyfikacja zagrożeń
w obszarze IT, wdrożenie zabezpieczeń i stały monitoring

Rozwiązujemy problemy dotyczące bezpieczeństwa IT firm, pomagamy zachować compliance i ciągłość działania

Skuteczność i doświadczenie

Dbamy o bezpieczeństwo informatyczne

Świadczymy usługi z obszaru bezpieczeństwa dla firm wykorzystujących technologie cloud, model hybrydowy, jak również distributed cloud computing. Wdrażamy skuteczne zabezpieczenia dla systemów informatycznych, aplikacji i danych przedsiębiorstwa przed wewnętrznymi i zewnętrznymi zagrożeniami w oparciu o usługi chmurowe Amazon Web Services (AWS) oraz sprawdzone, rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa liderów rynku.

Usługi dostarczane przez Chaos Gears

Nasz doświadczony zespół ekspertów ds. bezpieczeństwa zajmuje się m.in. wykrywaniem i mitygacją zagrożeń, ujednolicaniem procesów, szyfrowaniem i dostosowaniem zabezpieczeń do wymogów prawnych oraz norm branżowych - CIS, NIST, MITRE i AWS Best Practices for Security

Konfiguracja bezpieczeństwa dla chmury AWS

Konfiguracja bezpieczeństwa dla chmury AWS

Wykonujemy audyt środowiska IT w oparciu o CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark, CIS Controls Cloud Companion Guide oraz CIS Controls. Doradzamy na temat metod i narzędzi podnoszących poziom bezpieczeństwa. Pomagamy w realizacji zadań związanych z implementacją rozwiązań w oparciu o narzędzia natywne AWS, jak i innych producentów.

Ochrona danych

Wspieramy w identyfikowaniu i klasyfikowaniu danych, a także bezpiecznym ich przetwarzaniu, przechowywaniu i usuwaniu. Zapewniamy nowoczesne i skuteczne rozwiązania spełniające wymagania wynikające z przepisów i norm dot. określonej branży.

Zarządzanie tożsamością i dostępem

Ustalamy procesy odpowiadające za nadawanie uprawnień i zarządzanie dostępem użytkowników , aplikacji, usług i zasobów IT. Wdrażamy technologię ułatwiające obsługę tych procesów oraz ich kontrolę. Doradamy w utworzeniu workflow zgodnego z dobrymi praktykami.

Zarządzanie podatnościami i procesem IR

Wdrażamy rozwiązania odpowiadające za ciągłe monitorowanie środowiska IT i identyfikację oraz analizę (ocenę) podatności. Upraszczamy i przyspieszamy procesy zarządzania i eliminacji podatności i ich skutów.

Zarządzanie logami audytowymi

Pomagamy w opracowaniu koncepcji bezpiecznego przechowywania logów w środowiskach chmurowych i hybrydowych. Wspieramy w wyborze, konfiguracji i utrzymywaniu narzędzi umożliwiających przechowywanie oryginalnych, nieprzetworzonych logów (raw data), a także pomagamy wdrożyć i skonfigurować aplikacje do zarządzania logami.

Rozwiązania EDR i NDR

Oferujemy rozwiązania EDR i NDR umożliwiające wykrywanie i zwalczanie nieporządanego oprogramowania zarówno na stacjach końcowych, jaki i w warstwie sieciowej. Pomogamy w zabezpieczeniu urządzeń kończowych oraz serwerów, a także w ochronie ruchu sieciowego (przychodzącego i wychodzącego) w chmurze publicznej, sieciach korporacyjnych oraz w infrastrukturze wykorzystującej model hybrydowy.

Managed Service Provider (MSP)

Świadczymy usługi profesjonalne w zarządzaniu środowiskami bezpieczeństwa w oparciu o narzędzia natywne AWS oraz wybranych producentów w modelach hybrydowym i multi-cloud.

Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa

Przygotowujemy i wdrażamy plan reagowania na incydenty bezpieczeństwa, który pozwolą zapewnić ciągłość działania przedsiębiorstwa. Wspieramy w procesie budowy zespołów reagowania na incydenty, a także udostępniamy własnych ekspertów ds. bezpieczeństwa pracujących w modelu outsourcingu.

Audyt konfiguracji AWS

Przegląd infrastruktury AWS w zakresie bezpieczeństwa

Przeprowadzamy audyt środowiska AWS w celu zidentyfikowania błędów w architekturze i konfiguracji systemów ochrony. Określamy obszary podatne na zagrożenia, oceniamy poziom ryzyka, a po zidentyfikowaniu obszarów wymagających natychmiastowego usprawnienia wskazujemy i wdrażamy działania mające na celu ich remediację.

Korzystając ze standardu AWS Well-Architected Framework wdrażamy najlepsze praktyki filaru Security obejmujące m.in. silne podstawy identyfikacji, śledzenie logowania, mechanizmy zabezpieczeń każdej warstwy systemu oraz ich automatyzację. Przegląd infrastruktury IT zakończony szczegółowym raportem stanowi punkt wyjścia do dalszych działań, mających na celu poprawę zabezpieczeń środowiska chmurowego.

Poznaj szczegóły audytu
arrow_forward

Kompetencje potwierdzone certyfikatami

Grupa Passus, w skład której wchodzi firma Chaos Gears, spełnia wymogi niezbędne do realizacji projektów IT, istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, Unii Europejskiej oraz NATO, tj. takich, z którymi wiąże się konieczność dostępu do danych poufnych i tajnych. Passus S.A., posiada, przyznawane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego o następujących klauzulach:


How to prepare for Migration?
Download the guide

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Skorzystaj z usług naszych DevOpsów i wyprzedź swoją konkurencję