optymalizacja chmury

Przegląd oparty o najlepsze praktyki

Postaw na mierzalność i ciągłe doskonalenie Twojej architektury, operacji i zasobów w chmurze, by móc podejmować decyzje oparte o dane i przeciwdziałać ryzykom jeszcze przed ich wystąpieniem

EKSPERCKIE DOŚWIADCZENIE - AWS POTWIERDZA NASZE KOMPETENCJE W OPTYMALIZACJI ŚRODOWISK CHMUROWYCH

Jesteśmy dumnym partnerem programu AWS Well-Architected. Certyfikat AWS Well-Architected Review potwierdza, że Chaos Gears posiada szerokie doświadczenie w optymalizacji infrastruktury chmurowej, a nasi inżynierowie są bielgi w identyfikowaniu krytycznych obszarów wymagających poprawy w infrastrukturze klienta i ich remediacji. Chcesz zwiększyć wydajność, skutecznie mitygować zagrożenia i jednocześnie zmiejszyć koszty? Sprawdź nas. Nasz zespół zerekomenduje usprawnienia i wdroży najlepsze praktyki w Twoim środkowisku. 

jesteśmy partnerem programu Well-Architected

Pomagamy skutecznie zoptymalizować środowisko zgodnie z najlepszymi i najbardziej rekomendowanymi praktykami.

Posiadamy certyfikację AWS Well-Architected, działającą w obszarze pięciu filarów optymalizacji środowiska - doskonałości operacyjnej, bezpieczeństwa, niezawodności, wydajności oraz efektywności kosztowej. Nasze podejście pozwoli Ci zrozumieć, jakie ryzyka mogą wystąpić w Twoim środowisku oraz jak je skutecznie eliminować.

wykorzystujemy najlepsze wzorce budowania środowiska
Jak przygotowujemy raport krok po kroku

Intro meeting

Spotkanie wprowadzające

Określamy obecną sytuację, potrzeby oraz ustalamy cele przeglądu przy uwzględnieniu najważniejszych obszarów zainteresowania. Przedstawiamy etapy projektu krok po kroku.

Our experts will take a deep dive into your architecture to identify the most important issues.

Przegląd - szczegółowa analiza środowiska

Nasi eksperci analizują Twoją architekturę. Korzystamy ze standaryzowanych narzędzi opierających się o metodologię AWS Well-Architected Framework oraz z własnego doświadczenia zdobytego w dotychczas zrealizowanych przeglądach środowisk produkcyjnych.

The roadmap for improvements & offerWe will prepare you the full report of potential flaws or issues,

Tworzenie raportu - plan działania i optymalizacja

Przygotowujemy szczegółowy raport na temat błędów lub problemów, które mogą wystąpić w Twoim środowisku. Tworzymy listę sugerowanych zmian mających na celu optymalizację chmury AWS. Przedstawiamy konkretne rekomendacje usprawnień z oznaczeniami priorytetów: wysoki, średni i niski oraz uwzględnieniem wpływu na ciągłość biznesu.

Consulting meeting

Spotkanie konsultacyjne z naszymi Inżynierami

Podczas wspólnego spotkania omawiamy rezultaty naszej analizy. Przedstawiamy najważniejsze kwestie oraz możliwy plan naprawczy. Wybieramy krytyczne zagrożenia do natychmiastowej naprawy uwzględniając Twoje cele biznesowe.

Implementation

Wdrożenie planu optymalizacji

Wdrożenie planu optymalizacji jest możliwe samodzielnie, poprzez wykorzystanie wewnętrznego zespołu IT lub przy udziale naszego zespołu dedykowanego przeglądom Well-Architected.

All improvements are integrated into line with AWS’s best practices.

Podsumowanie

Organizujemy spotkanie, podczas którego podsumowujemy efekty optymalizacji. Przekazujemy dokumentację na temat wdrożonych usprawnień oraz wszelkie niezbędne informacje. Jesteśmy otwarci na dalsze zadania jako Twój partner i nie oznacza to, że nasza współpraca się tutaj kończy!