18 czerwca | Praktyczne zastosowania AI i chmury w sektorze finansowym | Webinar
Usługi

Przegląd środowiska AWS

Zidentyfikuj konkretne braki pomiędzy aktualnym stanem Twojej infrastruktury a najlepszymi praktykami AWS. Zyskaj pewność, że w Twojej chmurze wszystko działa, jak należy. Obniż koszty i zyskaj doskonałość operacyjną.

Chaos GearsAWS Partner - Well-Architected Program

Jesteśmy dumnym Partnerem programu AWS Well-Architected. To wyróżnienie przyznawane jest zespołom inżynierów, którzy udowodnili swój know-how i głęboką wiedzę techniczną poprzez celne identyfikacje ryzyka i szans w infrastrukturach klientów AWS — i właściwe rekomendacje remediacji.

Sprawdzona metodyka

AWS Well-Architected

Tylko certyfikowani partnerzy AWS — tacy jak Chaos Gears — mogą przeprowadzić Well-Architected Review, ze względu na nasz ekskluzywny dostęp do dedykowanych narzędzi i procesów.

Wyniki przeglądu służą udoskonaleniu infrastruktury tak, aby lepiej odpowiadała potrzebom Twojego biznesu.
Wykorzystujemy specjalistyczne narzędzia i procesy AWS, by dostarczyć jak najwięcej, jak najniższym kosztem.
Finalny raport zawiera rekomendacje sklasyfikowane wedle priorytetów, jasno określając potrzebne kroki.
Proces

Jak opracowujemy raport?

Kickoff

Na początku wraz z Twoim zespołem badamy obecną sytuację, określamy Wasze potrzeby i cele. Zrozumienie Twoich potrzeb i poznanie istoty Twojej infrastruktury, jest dla nas niezwykle ważne, abyś dzięki przeprowadzeniu AWS Well-Architected zyskał maksymalne korzyści i oszczędności.

Przegląd

Nasi eksperci analizują Twoją architekturę. Korzystamy ze standaryzowanych narzędzi opierających się o AWS Well-Architected Framework i z własnego doświadczenia zdobytego podczas realizowania niezliczonych ekspertyz na rzecz naszych klientów.

Raport

Przygotowujemy szczegółowy raport na temat błędów lub problemów, które występują w Twoim środowisku. Tworzymy listę sugerowanych zmian mających na celu optymalizację chmury AWS. Przedstawiamy konkretne rekomendacje usprawnień wraz z oznaczeniem priorytetów i uwzględnieniem ich wpływu na ciągłość biznesową.

Konsultacje

Podczas wspólnego spotkania omawiamy rezultaty naszej analizy. Przedstawiamy najważniejsze kwestie oraz możliwy plan naprawczy. Ustalamy, które zagrożenia są krytyczne i wymagają natychmiastowej naprawy, uwzględniając przy tym Twoje cele biznesowe.

Remediacja

Wdrożenie planu optymalizacji jest możliwe samodzielnie, poprzez wykorzystanie wewnętrznego zespołu IT lub przy udziale naszego zespołu dedykowanego przeglądom Well-Architected.

Podsumowanie

Organizujemy spotkanie, podczas którego podsumowujemy efekty optymalizacji. Przekazujemy dokumentację na temat wdrożonych usprawnień oraz wszelkie niezbędne informacje. Jesteśmy otwarci na dalsze zadania jako Twój partner i nie oznacza to, że nasza współpraca się tutaj kończy!

FAQ

Ile trwa przegląd AWS Well-Architected?

Przegląd AWS Well-Architected Review zazwyczaj zajmuje 4-6 godzin na każdy workload. Po kilku dniach dostarczamy szczegółowy raport wraz z naszymi rekomendacjami. Spotkamy się z Tobą, by ustalić priorytety działań naprawczych i, opcjonalnie, przystąpimy do ich wdrożenia.

Cały proces zwykle zamyka się w 2-3 tygodniach.

Jak często przeprowadzać AWS Well-Architected Review?

Zawsze zalecamy systematyczność — i nie inaczej w tym przypadku. Przegląd architektury AWS powinien się odbywać co 6 do 12 miesięcy lub po każdej istotnej zmianie w infrastrukturze. Pozwoli to ograniczyć zagrożenia bezpieczeństwa i koszty przy zachowaniu wysokiej wydajności.

Ile kosztuje AWS Well-Architected Review?

Koszt AWS Well-Architected Review wynosi $1000 za workload. Czym jest workload? Może być nim np.:

▪️ strona internetowa,
▪️ witryna e-commerce,
▪️ back-ends aplikacji mobilnej,
▪️ platformy analityczne.

Zyskaj $5,000 na AWS

Klientom, którzy zakończyli przegląd i zaczęli wdrażać nasze rekomendacje, AWS oferuje $5000 do wykorzystania na środowisko chmurowe — za każdy workload poddany przeglądowi.

To, rzecz jasna, obok pewności, że po wdrożeniu naszych rekomendacji nie będziesz marnować środków na zbędne usługi.

6 filarów AWS Well-Architected Review
Te firmy już czerpią korzyści z chmury

Case studies

Te treści publikujemy w języku angielskim

Poznaj przebieg i efekty wdrożeń projektów, które zrealizowaliśmy dla naszych klientów z różnych branż.

Podnieś efektywność chmury

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i przyjrzymy się Twojej infrastrukturze w chmurze. Porozmawiajmy.

Dziękujemy! Twoje zgłoszenie zostało wysłane!
Ups! Coś poszło nie tak podczas wysyłania formularza.