Chaos Gears w liczbach

Pracuj z entuzjastami chmury

Do działania motywują nas zarówno nowe wyzwania, jak i kolejne ukończone kursy. Zobacz na czym stoimy!

Zespół

30+

Osób w zespole
Zrealizowane Projekty Ikona

50+

Zrealizowanych projektów chmurowych
Uzyskane certyfikaty

50+

Certyfikatów AWS, Kubernetes i Terraform
Technologie

Usługi AWS

Sprawdź usługi, języki programowania i frameworki frontendowe, z których na co dzień korzystamy w pracy. Nasi inżynierowie stale pogłębiają swoją wiedzę, dlatego ta lista wciąż się powiększa

EC2, Autoscaling, Lightsail, Batch, VMware Cloud, Lambda
Moc obliczeniowa

EC2, Autoscaling, Lightsail, Batch, VMware, Lambda

VPC, API Gateway, Route 53, CloudFront, App Mesh, Cloud Map, Direct Connect, Elastic Load Balancing (ELB)
Sieć i dostarczanie treści

VPC, API Gateway, Route 53, CloudFront, App Mesh, Cloud Map, Direct Connect, ELB

AWS Inspector, AWS Config, AWS Trusted Advisor, AWS GuardDuty, AWS IAM, AWS Cognito, AWS Macie, AWS Shield, Secret Manager, AWS KMS, Secret Manager, AWS Security Hub
Bezpieczeństwo i zgodność

Inspector, Config, Trusted Advisor, GuardDuty, IAM, Cognito, Macie, Shield, Secret Manager, KMS, Secret Manager, Security Hub

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscingS3, Elastic Block Store (EBS), Elastic File System (EFS), AWS Backup, Glacier, CloudEndure (Disaster Recovery), Storage Gateway elit.
Przechowywanie

S3, EBS, EFS, AWS Backup, Glacier, CloudEndure (Disaster Recovery), Storage Gateway

Docker, Docker-compose, Kubernetes, AWS ECS, Fargate, Easton, Kubeflow. Kustomize, Kapp, k9s
Kubernetes i kontenery

EKS, Docker, Docker-compose, Kubernetes, ECS, Fargate, Easton, Kubeflow, Kustomize, Kapp, k9s

Athena, EMR, Kinesis, Redshift, AWS Glue, Aurora, RDS, DynamoDB and database migrations
Analityka i big data

Athena, EMR, Kinesis, Redshift, Glue, Aurora, RDS, DynamoDB, DMS, SageMaker

DataDog, CloudWatch, CloudTrail, Epsagon, AWS Auto Scaling, AWS CloudFormation
Zarządzanie danymi
i standardy

DataDog, CloudWatch, CloudTrail, Epsagon, CloudFormation

AppSync, Step Functions, AppFlow, EventBridge, SNS, SQS, API Gateway, Cognito, Serverless Framework, and Lambda
Serverless

AppSync, Step Functions, AppFlow, EventBridge, SNS, SQS, API Gateway, Cognito, Serverless Framework, Lambda

Języki programowania

GitLab
Gitflow
Bash
Python
AWS CloudFormation
Terraform

Frontend

React
Vue.js
Bootstrap
AWS Amplify