5 czerwca | Wdrażanie GenAI w praktyce | CDO Forum, Warszawa
Tech stack

Nasze zaplecze

Do działania motywują nas zarówno nowe wyzwania, jak i kolejne ukończone kursy. Zobacz na czym stoimy!

Zespół

40+

Osób w zespole
Zrealizowane Projekty Ikona

50+

Zrealizowanych projektów chmurowych
Uzyskane certyfikaty

50+

Certyfikatów AWS, Kubernetes i Terraform
Technologie

Cloud engineering

Niektóre z usług AWS, języków programowania i narzędzi, z którymi na co dzień pracujemy. Stale pogłębiamy wiedzę, stąd ta lista ciągle się powiększa.

EC2, Autoscaling, Lightsail, Batch, VMware Cloud, Lambda
Moc obliczeniowa

EC2, Autoscaling, Lightsail, Batch, VMware, Lambda

VPC, API Gateway, Route 53, CloudFront, App Mesh, Cloud Map, Direct Connect, Elastic Load Balancing (ELB)
Sieć i dostarczanie treści

VPC, API Gateway, Route 53, CloudFront, App Mesh, Cloud Map, Direct Connect, ELB, WAF, Transit Gateway, AWS Network Firewall, Shield

AWS Inspector, AWS Config, AWS Trusted Advisor, AWS GuardDuty, AWS IAM, AWS Cognito, AWS Macie, AWS Shield, Secret Manager, AWS KMS, Secret Manager, AWS Security Hub
Bezpieczeństwo i zgodność

Inspector, Config, Trusted Advisor, GuardDuty, IAM, Cognito, Macie, Secret Manager, KMS, Security Hub, Organizations, SSO, CloudTrail, WAF, Shield

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscingS3, Elastic Block Store (EBS), Elastic File System (EFS), AWS Backup, Glacier, CloudEndure (Disaster Recovery), Storage Gateway elit.
Przechowywanie

S3, EBS, EFS, AWS Backup, CloudEndure (Disaster Recovery), Storage Gateway, FSx

Docker, Docker-compose, Kubernetes, AWS ECS, Fargate, Easton, Kubeflow. Kustomize, Kapp, k9s
Kubernetes i kontenery

EKS, Docker, Docker-compose, Kubernetes, ECS, Fargate, Easton, Kubeflow, Kustomize, Kapp, k9s, Helm, ArgoCD

Athena, EMR, Kinesis, Redshift, AWS Glue, Aurora, RDS, DynamoDB and database migrations
Big data i AI

Bedrock, SageMaker, Glue, Kinesis, Athena, Redshift, DMS

DataDog, CloudWatch, CloudTrail, Epsagon, AWS Auto Scaling, AWS CloudFormation
Zarządzanie danymi i standardy

Datadog, CloudWatch, CloudTrail, Well-Architected Tool, New Relic, AWS Config

AppSync, Step Functions, AppFlow, EventBridge, SNS, SQS, API Gateway, Cognito, Serverless Framework, and Lambda
Serverless

AppSync, Step Functions, AppFlow, EventBridge, SNS, SQS, API Gateway, Cognito, Serverless Framework, Lambda

Języki programowania

Gitlab icon
GitLab
Gitflow icon
Gitflow
Bash Icon
Bash
Phyton Icon
Python
CloudFormation logo
AWS CloudFormation
Terraform Icon
Terraform

Frontend

React Icon
React
Vue.js icon
Vue.js
Bootstrap icon
Bootstrap
Amplify icon
AWS Amplify

Czas to wszystko wykorzystać

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania, by wesprzeć Cię w chmurze.

Dziękujemy! Twoje zgłoszenie zostało wysłane!
Ups! Coś poszło nie tak podczas wysyłania formularza.