chaos gears w liczbach

Pracuj z entuzjastami chmury

Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się zespołem. Do działania motywują nas zarówno nowe wyzwania i inicjatywy, jak i kolejne ukończone kursy. Dokładnie w proporcjach 50/50! :)

technologie

Usługi AWS

Sprawdź usługi, języki programowania i frameworki frontendowe, z których na co dzień korzystamy w pracy. Nasi inżynierowie stale pogłębiają swoją wiedzę, dlatego ta lista wciąż się powiększa

EC2, Autoscaling, Lightsail, Batch, VMware Cloud, Lambda

Moc obliczeniowa

EC2, Autoscaling, Lightsail, Batch, VMware, Lambda

VPC, API Gateway, Route 53, CloudFront, App Mesh, Cloud Map, Direct Connect, Elastic Load Balancing (ELB)

Sieć i dostarczanie treści

VPC, API Gateway, Route 53, CloudFront, App Mesh, Cloud Map, Direct Connect, ELB

AWS Inspector, AWS Config, AWS Trusted Advisor, AWS GuardDuty, AWS IAM, AWS Cognito, AWS Macie, AWS Shield, Secret Manager, AWS KMS, Secret Manager, AWS Security Hub

Bezpieczeństwo i zgodność

Inspector, Config, Trusted Advisor, GuardDuty, IAM, Cognito, Macie, Shield, Secret Manager, KMS, Secret Manager, Security Hub

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscingS3, Elastic Block Store (EBS), Elastic File System (EFS), AWS Backup, Glacier, CloudEndure (Disaster Recovery), Storage Gateway elit.

Przechowywanie

S3, EBS, EFS, AWS Backup, Glacier, CloudEndure (Disaster Recovery), Storage Gateway

Docker, Docker-compose, Kubernetes, AWS ECS, Fargate, Easton, Kubeflow. Kustomize, Kapp, k9s

Kubernetes i kontenery

EKS, Docker, Docker-compose, Kubernetes, ECS, Fargate, Easton, Kubeflow, Kustomize, Kapp, k9s

Athena, EMR, Kinesis, Redshift, AWS Glue, Aurora, RDS, DynamoDB and database migrations

Analityka i big data

Athena, EMR, Kinesis, Redshift, Glue, Aurora, RDS, DynamoDB, DMS, SageMaker

DataDog, CloudWatch, CloudTrail, Epsagon, AWS Auto Scaling, AWS CloudFormation

Zarządzanie danymi
i standardy

DataDog, CloudWatch, CloudTrail, Epsagon, CloudFormation

AppSync, Step Functions, AppFlow, EventBridge, SNS, SQS, API Gateway, Cognito, Serverless Framework, and Lambda

Budowa aplikacji w modelu serverless

AppSync, Step Functions, AppFlow, EventBridge, SNS, SQS, API Gateway, Cognito, Serverless Framework, Lambda

Języki Programowania

Gitlab icon

GitLab

Cloudformation Icon

Cloudformation

Gitflow icon

Gitflow

Bash Icon

Bash

Phyton Icon

Python

Terraform Icon

Terraform

Frontend

React Icon

React

Vue.js icon

Vue.js

Bootstrap icon

Bootstrap

Amplify icon

AWS Amplify

Wyestymuj swój projekt, a my wrócimy do Ciebie z ofertą