Device42

Zarządzanie zasobami IT w chmurze i datacenter

Automatyczne, agentowe i bezagentowe rozwiązanie do inwentaryzacji urządzeń, aplikacji i usług, tworzenia map współzależności oraz konfiguracji z wbudowanymi funkcjami  ITAM, DCIM, IPAM i innymi

Kompletna dokumentacja infrastruktury

Zarządzanie zasobami IT

Device42 zapewnia kompleksowe wsparcie w procesie zarządzania zasobami IT. Automatycznie wykrywa zasoby i ich konfigurację oraz tworzy dokumentację całej infrastruktury. Analizuje urządzenia, oprogramowanie oraz występujące powiązania i zależności zarówno w modelu tradycyjnym, jak i dowolnej chmurze publicznej. Zaawansowane metody detekcji w oparciu o dane pozyskane z protokołów sieciowych i urządzeń zapewniają dostęp do aktualnych informacji, które odzwierciedlają rzeczywisty stan środowiska IT.

Zarządzanie zasobami IT - ilustracja
wsparcie transformacji i migracji - grafika
Efektywność i ciągłość działania

Wsparcie transformacji i migracji

Device42 automatycznie generuje repozytorium relacji i zależności pomiędzy urządzeniami aplikacjami i usługami niezależnie od tego, czy działają one na urządzeniach fizycznych, w środowisku wirtualnym czy też w chmurze. Zrozumienie współzależności i powiązań między poszczególnymi komponentami ułatwia migrację do chmury oraz wspiera proces zarządzania zmianą w tym wdrożenie nowych rozwiązań lub odłączenie istniejących.

Bezpieczeństwo i compliance

Zarządzanie oprogramowaniem i licencjami

Wydajny, bezagentowy proces wykrywania oprogramowania na urządzeniach z systemem Windows i Linux w całej infrastrukturze IT (od serwera po urządzenie końcowe) pozwala stworzyć i utrzymać aktualną bazę oprogramowania wraz z informacją o zgodności licencyjnej. Device42 obsługuje różnorodne zasady licencjonowania (m.in dożywotnie, subskrypcyjne, serwerowe, procesorowe oraz na stacjach końcowych), a także wspiera proces wykrywania niedozwolonego oprogramowania.

Zarządzanie oprogramowaniem i licencjami - ilustracja
Zarządzanie adresami IT - grafika
Sieci i ich bezpieczeństwo

Zarządzanie adresami IP

Device42 IP Address Management (IPAM) wyposażono w intuicyjną, centralną konsolę do zarządzania i monitorowania adresów IPv4/IPv6. Umożliwiając ich analizę, śledzenie i przypisywanie. Moduł automatycznie wykrywa m.in: adresy IP i ich ewentualne zmiany, użycie tego samego adresu IP przez różne urządzenia (subnet overlaping) oraz podwójne adresy IP. Graficzne wizualizacje (w tym widok drzewa z zagnieżdżonymi podsieciami i nr IP) ułatwiają analizę adresacji i przypisywanie adresów IP do urządzeń.

Zaufali Device42

NASA logoWarlmart logoHarvard Medical School logoVerizon logoAtlassian logoAllstate logo
Migruj i zarządzaj Środowiskiem IT

Skuteczne zarządzanie IT jest możliwe jedynie mając obraz całości infrastruktury

Spotkanie wprowadzające Icon

IT Operations (Zarządzanie procesami IT)

Device 42 doskonale sprawdza się w dużych organizacjach, które mają do czynienia ze złożoną infrastrukturą IT i federacyjną architekturą zabezpieczeń. Rozwiązanie integruje się z wiodącymi narzędziami ITSM, SIEM, a także Configuration Management.

Przegląd - szczegółowa analiza środowiska Icon

Zgodność i audyty

W niemal każdej branży - służbie zdrowia, finansowej, przemyśle czy e-commerce wymagań związanych z tzw. compliance jest dziś więcej niż kiedykolwiek. Kluczem do ich spełnienia jest dostęp do uporządkowanych i dokładnych danych i informacji.

Wdrożenie planu optymalizacji

Baza CMDB

Baza CMDB firmy Device42 pełni rolę jednego źródła prawdy w organizacji o zasobach IT. Zapewnia czytelny wgląd w cały ekosystem IT umożliwiając identyfikację, zarządzanie i weryfikację wszystkich elementów konfiguracji (CI) w środowisku IT.

Podsumowanie Ikona

Migracja do AWS i innych chmur

Device42 we współpracy z AWS przyspiesza transformację do chmury. Udostępnia obraz infrastruktury, przed, w trakcie i po migracji. Automatycznie identyfikuje starsze urządzenia (mainframe, AS/400), wirtualne (VMWare, HyperV) i najnowsze rozwiązania w chmurze (Kubernetes, Docker). Zapewnia też wgląd w pamięci masowe (EMC, NetApp, IBM, Hitachi, HP, Oracle i inne).

Wdrożenia i ich efekty

Case studies

Te treści publikujemy w języku angielskim

Poznaj historie użytkowników Device42

widąca instutacja finansowa case study
Wiodąca instytucja finansowa

Jeden z wiodących banków w USA wdrożył bazę CMDB, dzięki czemu sprawnie przebył audyt Federalnej Korporacji Gwarantowania Depozytów i oszczędził dziesiątki tysięcy dolarów rocznie.

Learn more →
HBC case study
Hudson’s Bay Company

Implementacja narzędzia mapującego zależności między aplikacjami, systemami oraz wspierającego zarządzanie zasobami przyspieszyła proces migracji HBC do chmury.

Learn more →
Znany producent samchodów case study
Znany producent samochodów

Jeden z największych producentów samochodów wdrożył Device42, aby znaleźć źródło krytycznych incydentów IT, zredukować czas poświęcony na ich naprawdę oraz ograniczyć niepotrzebne koszty.

Learn more →

Zweryfikuj...

Pełna dokumentacja technologii i narzędzi wykorzystywanych w firmie (ang. technology-stack) jest podstawą dla dalszych działań i decyzji. Aby efektywnie zarządzać IT, potrzebny jest pełny wgląd w fizyczne urządzenia sieciowe, serwery, komputery mainframe aż po chmurę i kontenery. Wiedza na temat zależności występujących pomiędzy poszczególnymi zasobami pozwala nam celnie ocenić ich wzajemny wpływ na siebie.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Dziękujemy! Twoje zgłoszenie zostało wysłane!
Ups! Coś poszło nie tak podczas wysyłania formularza.